Top

Leuk, dat alle stoffen van louislouis GOTS-gecertificeerd zijn, maar: wat houdt het eigenlijk in?

Milieuvriendelijk shoppen, dat willen we allemaal wel. Of, dat zouden we op z’n minst moeten willen. Maar door een overvloed aan wisselende informatie en verschillende keurmerken, kan het nog knap lastig zijn om echt duurzaam te shoppen en dat ook bewust te doen. Dat biologisch staat voor beter hebben we intussen wel geleerd. Maar is biologisch dan standaard duurzaam, of niet? En hoe zit dat met gerecyclede materialen? En hoe fout zijn de materialen waarvan het gros van de kleding in mijn kast is gemaakt?

In deze serie pakken we iedere keer een aspect van duurzaamheid op het gebied van kleding. Zo weten we beetje bij beetje waar we op moeten letten als we kleding kopen.

Dit keer: het GOTS keurmerk.

GOTS staat voor Global Organic Textile Standaard en is een wereldwijd keurmerk voor biologische kleding en textiel, dat eisen stelt aan de productie vanaf de vezel tot en met het eindproduct: het kledingstuk.

In de vezelteelt mogen alleen milieuvriendelijke chemicaliën worden gebruikt, geen onnatuurlijke gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest of genetisch gemodificeerde organismen. Daarnaast vereist het keurmerk dat er een waterbeheerplan is voor de teelt.

Het keurmerk voorziet ook in voorwaarden op het gebied van de vezelverwerking tot eindproduct, bestaande uit eisen voor de arbeidsomstandigheden, zoals een veilige en schone werkomgeving, een verbod op kinderarbeid en een eerlijk loon.

Grondstoffen met het GOTS keurmerk zijn 100% biologisch. Om het keurmerk als kledingstuk of -merk te mogen dragen, moet de kleding voor ten minste 70% uit biologische vezels bestaan.

Bij louislouis gebruiken we stoffen met het GOTS keurmerk die bestaan uit 100% biologische vezels, veelal katoen.

GOTS staat voor Global Organic Textile Standard en is een wereldwijd keurmerk voor biologisch textiel en kleding. Het keurmerk stelt onvoorwaardelijke eisen aan de volledige keten, van vezel tot en met eindproduct. Het stelt niet alleen eisen aan de mate van duurzaamheid van de productie, maar ook aan de arbeidsomstandigheden hierbinnen.

Het GOTS keurmerk is gebaseerd op vier pijlers:

 1. Biologische vezels;
  Bij biologische teelt worden strenge eisen gesteld aan landbewerking. Het land moet op een zodanige manier worden bewerkt, dat de aarde niet alleen in stand wordt gehouden, maar dat het wordt verrijkt zonder het gebruik van giftige en/of kunstmatige pesticiden, insecticiden, herbiciden en zonder het gebruik van kunstmest. Ook worden eisen gesteld aan het welzijn van veeteelt en zijn genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s) verboden.
 2. Ecologische en sociale criteria;
  Deze criteria houden in dat op alle aspecten van chemische toevoegingen tot en met ethisch verantwoorde arbeidsomstandigheden wordt beoordeeld. Het is verplicht om aan alle criteria te voldoen.Een aantal van deze criteria zijn:- Enkel door GOTS geaccepteerde kleur- en hulpstoffen in het natte productieproces zijn toegestaan.
  – Een duidelijk milieubeleid inclusief afvalwaterbehandeling;
  – Technische kwaliteitseisen aan kleurvastheid en krimp van eindproducten;
  – Chemische toevoegingen die gevaar opleveren voor het milieu zijn verboden;
  – Evaluatie van toxische en biologische afbreekbaarheid voor chemische toevoegingen.
  – Werkgelegenheid wordt vrij gekozen;
  – Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen worden gerespecteerd;
  – Arbeidsomstandigheden zijn veilig en hygiënisch;
  – Kinderarbeid is verboden;
  – Leefbaar loon;
  – Werktijden zijn niet buitensporig;
  – Er wordt geen discriminatie toegepast;
  – Er wordt voorzien in reguliere werkgelegenheid;
  – Harde of onmenselijke behandeling is verboden.
 3. Alle productieprocessen;Het GOTS keurmerk heeft betrekking op de verwerking, productie, verpakking, etikettering, handel en distributie van textiel met ten minste 70% gecertificeerde, biologische, natuurlijke vezels.Alle productieprocessen moeten voldoen aan de strikte eisen die gelden voor het GOTS keurmerk. Op deze manier voorkomt GOTS greenwashing.
 4. Certificatie via derde partijen;
  Verificatie van het GOTS keurmerk wordt uitgevoerd door onafhankelijke, professionele derde partijen. Deze onafhankelijke, professionele derde partijen voeren een certificatie-audit uit bij alle partijen in de keten middels on-site inspecties. Een lijst van partijen die door GOTS zijn uitgenodigd om voor de meest recente versie van het GOTS keurmerk te inspecteren vind je hier.

Het GOTS keurmerk is een dynamisch keurmerk dat zich als doel heeft gesteld om wereldwijde erkende eisen te definiëren, waardoor niet alleen de productie van textiel verbetert, maar de barrières voor internationale handel ook worden weggenomen.

Belangrijk: de organisatie achter het GOTS keurmerk is zelf gefinancierd. Voor inkomen is de organisatie dus niet afhankelijk van giften van dubieuze partijen met andere belangen.

De meest recente versie van het GOTS keurmerk is versie 6.0.

Bij louislouis gebruiken we stoffen met het GOTS keurmerk die bestaan uit 100% biologische vezels, veelal katoen. Wil je het certificaat zien van de stof(fen) van de door jou gekochte item(s)? Neem contact met ons op en stuur een mailtje naar hi@louislouis.nl, dan mailen we jou het certificaat graag toe.